Klik hier voor meer teksten van Bert Danckaert

Bibliotheek van de fotografie

De opening van het FotoMuseum Provincie Antwerpen ‘nieuwe stijl’ in 2004 ging gepaard met de publicatie van een bloemlezing van essays uit de fotogeschiedenis. ‘Bibliotheek van de Fotografie – deel 1’ was een uitgave van het Antwerpse fotografiemuseum in samenwerking met het Nederlands Fotomuseum uit Rotterdam. Deze bescheiden maar niet te missen publicatie bevatte Nederlandse vertalingen van essays van onder meer Henri-Eugène Delacroix (1859), Paul Strand (1923), Albert Renger-Patzsch (1927), Robert Frank (1958) of Leslie George Katz die in 1971 Walker Evans interviewde. Sinds kort is deel twee van de ‘Bibliotheek van de Fotografie’ uit. De vormgeving en het concept zijn ongewijzigd gebleven. Elf bekende en minder bekende fotografieteksten zijn gebundeld en telkens voorzien van een korte heldere inleiding. De Belgische schrijver Albert Valentin die actief was in de Franse surrealistische beweging schreef in 1928 over de bekende Franse fotograaf Eugène Atget. Siegfried Kracauer (1889-1966) schreef in 1960 ‘Theorie van de Film: De verlossing van de Fysische Werkelijkheid’ waarin hij de film ziet als een uitbreiding van de fotografie en als middel om tot een confrontatie met het werkelijke leven te komen. In ‘De Bibliotheek van de Fotografie’ werd het eerste hoofdstuk uit deze publicatie opgenomen. De Franse kunsthistoricus en filosoof Hubert Damisch schreef dan weer in 1963 ‘Vijf aantekeningen voor een fenomenologie van het fotografisch beeld’.

 

 

Martha Rosler beschreef in 1975 het vernieuwende werk van Lee Friedlander die zich bezighield met visuele dubbelzinnigheden in de vorm van schaduwen en spiegelbeelden. De Kunsthistoricus Herbert Molderings schreef in 1980 ‘Argumenten voor een opbouwende fotografie’ over de fotografie van zijn tijd. De tekst werd oorspronkelijk gepubliceerd in het Oostenrijkse fotografietijdschrift ‘Camera Austria’. Van Nan Goldin werd de inleidende tekst voor de boekpublicatie van haar beroemde ‘The Ballad of Sexual Dependency’ (1986) opgenomen. In de tekst beschrijft Goldin de context van haar foto’s die gaan over de attitudes van haar generatie en hun ‘existentiële angst’. Craigie Horsfield schreef in 1994 een tekst over de Japanse fotograaf Nobuyoshi Araki die vaak met Nan Goldin geassocieerd wordt. Rosalind E. Krauss heeft het in een tekst uit 1998 over fotografie en theoretische reflectie, vanaf de historische avant-gardes tot de conceptuele kunst. Van Gerry Badger krijgen we een eigenzinnige visie uit de tekst voor de expo ‘How You Look at It’ die werd samengesteld ter gelegenheid van de Wereldexpo Hannover 2000. Het slotwoord is voor John Berger. Hij vat zijn recente tekst ‘My Beautiful’ aan met de woorden: ‘Wat je eerst moet doen is naar de foto’s kijken. Stop met lezen. Wil je er opnieuw naar kijken?’. Zonder de foto’s zouden de teksten in dit boek er niet zijn. Zonder kunstenaar is er geen discours over zijn werk. ‘Bibliotheek van de Fotografie’ is een onmisbaar hulpmiddel voor de oriëntering in de (historische) literatuur over fotografie.

Bert Danckaert

‘Bibliotheek van de Fotografie’ werd uitgegeven door FotoMuseum Provincie Antwerpen en Nederlands Fotomuseum. De uitgave kost 19,50 euro en is te verkrijgen in de boekshop van het FotoMuseum in Antwerpen en in het Nederlands Fotomuseum te Rotterdam. ISBN: 90-6625-089-5